Контактна iнформацiя

Видавництво Коваленка А. Г.

Адреса видавництва: 56301 смт. Врадіївка Миколаївської обл., вул. Ломоносова, б. 17

Тел.: +38-067-736-47-45
E-mail: listok@email.ua
Сайт: www.listok.in.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції МК №10 від 13.12.2006 р.